Blokovi

Različite vrste blokova

Blokovi - NCR blokovi

01

Reklamni blokovi

Štampamo i dizajniramo za vas reklamne blokove i blokiće A4, A5 i A6 formata. Korice štampamo na najkvalitetnijem 35ogr kunzdruk papiru, a listiće blokova štampamo na 80gr papiru. Korice i listove koričimo metalnom spiralom.
Reklamni blokovi su izvrstan promotivni materijal.

02

NCR blokovi

NCR blokovi su blokovi koje štampamo na samokopirajućem papiru. Uglavnom se koriste za radne naloge, dostavnice, otpremnice, fakture/profakture. List originala i list kopije štampamo u istoj ili različitoj boji, prema vašim afinitetima.

Reklamni blokovi - portfolio

NCR blokovi - portfolio