Memorandumi

MEMORANDUMI

Iako svi uveliko koristimo korespodenciju putem E-mail ova, memorandumi su još uvek aktuelan vid komunikacije među klijentima. Naročito ako želimo da pošaljemo važan dokument klijentima i ako želimo da se istaknemo memorandumima na specijalnim vrstama papira.

Memorandumi - portfolio